Gabinet USG i Medycyny pracy

Zapraszam Państwa do gabinetu lekarskiego, w którym wykonywane są badania USG jamy brzusznej, tarczycy, piersi, badania dopplerowskie tętnic szyjnych i kręgowych, tętnic kończyn dolnych, górnych oraz żył kończyn dolnych i górnych. Ukończenie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej oraz wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu badań USG , a także odbycie wielu szkoleń umożliwi wykonanie diagnostyki na właściwym poziomie.
W gabinecie wykonywane są również badania profilaktyczne medycyny pracy, badanie kandydatów na kierowców i kierowców, badania nurków i marynarzy.
Moje wieloletnie doświadczenie i wiedza jest do Państwa dyspozycji.

dr n. med. Dariusz Jóźwiak

Odwiedź gabinet lekarski
Gabinet USG 1

Badania USG wykonywane są nowoczesnym aparatem do ultrasonografii firmy GE - Voluson S8 BT 18 z głowicami: IC9-RS, RAB6-RS, 9L-RS, C1-5-RS, ML6-15-RS.
W celu uzyskania wysokiej jakości obrazowania, a co za tym idzie wysokiej jakości badań diagnostycznych używany jest aparat i głowice należące do najnowocześniejszych w swojej klasie.

Zakres usług gabinetu USG:

- Badanie jamy brzusznej.
Jest to najczęściej wykonywane badanie za pomocą aparatu USG, w którym używana jest głównie głowica convexowa o częstotliwości 1-5MHz. Badanie wykonywane jest po uprzednim, odpowiednim przygotowaniu pacjenta w celu zapewnienia właściwej propagacji fal ultradźwiękowych. Badanie wykonywane jest gdy pacjent leży na leżance. Ocenie podlegają narządy miąższowe jamy brzusznej, wątroba, trzustka, nerki, śledziona, nadnercza, a także pęcherz moczowy, prostata u mężczyzn, narządy miednicy mniejszej u kobiet, przestrzeń zaotrzewnowa i węzły chłonne.
Przygotowanie do badania jamy brzusznej:
Dzieci powyżej 10 roku życia oraz dorośli w ramach przygotowania do badania USG jamy brzusznej powinni przestrzegać następujących zasad:
1. Być co najmniej 6 godzin na czczo przed badaniem.
2. W dniu badania należy nie pić napojów gazowanych, żuć gumy, palić tytoniu.
3. Przynajmniej przez 24 godziny przed badaniem należy unikać pokarmów wzdymających (kapusta, rzodkiewka).
4. W dniu poprzedzającym badanie należy przyjąć Espumisan/Esputicon 3 razy po 2 kapsułki oraz rano w dzień badania kolejne 2 kapsułki (środek odgazowujący – dostępny w aptece bez recepty).
5. Przed badaniem pacjent dorosły powinien wypić ok. 1,0 litra wody na ok. godzinę przed badaniem, dzieci powinny wypić minimum 0,5 litra wody, a przynajmniej tyle ile zdołają wypić, aby w trakcie badania pęcherz moczowy był jak najbardziej wypełniony.
6. Dorośli powinni zgłosić się z wypełnionym pęcherzem moczowym.
Na badanie pacjent zgłasza się z posiadaną dokumentacją medyczną.
- Badanie tarczycy.
Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania. Wykonywane jest w pozycji leżącej najnowszej generacji głowicą liniową, matrycową, o bardzo wysokiej rozdzielczości. Ocenie podlegają umiejscowienie tarczycy, wielkość płatów, cieśni, echogeniczność, struktura, wielkość i morfologia zmian ogniskowych, unaczynienie oraz sąsiadujące węzły chłonne i naczynia.
Wskazane jest posiadanie wyników poprzednich badań w celu oceny ewentualnej ewolucji zmian.
- Badanie piersi.
Jest jednym z najczęściej wykonywanych badań profilaktycznych i ma ogromne znaczenie w szeroko pojętej profilaktyce zdrowia kobiet. Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania. Badanie rozpoczyna się wywiadem lekarskim dotyczącym wykonywania samokontroli piersi przez pacjentkę, wskazania aktualnych dolegliwości, wywiadu rodzinnego oraz fazy cyklu miesiączkowego. Badanie przedmiotowe obejmuje badanie palpacyjne oraz badanie za pomocą głowicy liniowej aparatu USG, również matrycowej o wysokiej rozdzielczości. Ocenie ultrasonograficznej podlega utkanie struktury piersi, zmiany ogniskowe, ze wskazaniem ich możliwego charakteru i morfologii, węzły chłonne pachowe, nadobojczykowe i podobojczykowe. Badanie piersi po korekcji implantami odbywa się na tych samych zasadach jak piersi naturalnych. Badanie zakończone jest wydaniem opisu z zaleceniami i określeniem stopnia zmian wg. międzynarodowej skali BIRADS.
Wskazane jest posiadanie dokumentacji z badań poprzednich.
- Badania dopplerowskie tętnic i żył.
Badanie tętnic kończyn nie wymaga specjalnego przygotowania, przeprowadza się je w pozycji leżącej, kończyn górnych w pozycji siedzącej. Badanie żył również nie wymaga specjalnego przygotowania i wykonywane jest w pozycji stojącej, również z wykorzystaniem specjalnego stojaka dla pacjenta. W badaniu tętnic oceniana jest ich drożność, prędkości, kierunek przepływów i morfologia ścian. W badaniu żył oceniana jest ich wydolność, stan ujść głównych pni żylnych, przebieg i położenie żył, z rozróżnieniem odmian anatomicznych, stan perforatorów oraz obecność cech zapalenia i zakrzepicy żylnej.
Wskazane jest posiadanie dokumentacji badań poprzednich.

Zakres usług gabinetu medycyny pracy:

- Badania profilaktyczne medycyny pracy dla firm, osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i osób, u których takie badanie jest wymagane ze względu na wykonywaną pracę.
- Badanie kwalifikujące kandydatów na kierowców i kierowców już posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami.
- Badania profilaktyczne i okresowe kandydatów na nurków, nurków rekreacyjnych i nurków zawodowych.
- Badania marynarzy.

Adres:
ul. Wacława Balcerskiego 25,
80-299 Gdańsk Osowa

Gabinet USG:
Telefon: +48 600 279 089
Poniedziałek:17:00 - 20:00
Środa:16:00 - 19:00
Czwartek:08:30 - 12:30
Sobota:09:00 - 13:00

Gabinet medycyny pracy:
Wizyty w gabinecie medycyny pracy po uprzednim uzgodnieniu w godzinach pracy rejestracji:
Rejestracja: +48 600 279 089
Poniedziałek:15:00 - 17:00
Wtorek:16:00 - 20:00
Piątek:16:00 - 19:00
Sobota:12:30 - 15:00